ผลการทดสอบ ปรากฎว่าสายทนไฟประเภทอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นสายประเภทใด

ล้วนแต่ติดไฟ ไหม้ ชำรุด เสียหาย และไม่สามารถทำงานได้

แต่สาย Mi cable ยังคงทำงานได้ตามปรกติ

การทดสอบสายทนไฟ mi cable 

ด้วย มาตรฐาน BS 6387 CWZ

การทดสอบสายทนไฟ mi cable 

ด้วย มาตรฐาน BS 6387 CWZ

mi cable 

frc cable

CALL US

TEl 096-9526147

EMAIL US
OPENING HOURS

Mon - Fri: 8am - 5pm

OVER YEARS EXPERIENCE
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon
OUR SERVICES

- Engineering Design

- Supply Hardware

- Installation and Technical Support 

- Breakdown Services

- Replace & problem Solving

VISIT US

306/342 Romklao Minburi Minburi

Bangkok 10500